Fotogaléria

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Publikácia: PROJEKT

autori architektonického riešenia:
Maria Ada Weber, dipl. Arch. SIA NDS ETH
Marian Weber, dipl. Arch.SIA
hlavní projektanti:
prof. Ing. Jozef Oláh, CSc.
doc. Ing. arch. Štefan Majtán, CSc.
hlavný zhotoviteľ:
SLOVBAU, spol. s r.o.
stavebník:
Rímskokatolícky farský úrad, Zvolenská Slatina

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie vo Vígľaši
získal cenu ABF Slovakia v súťaži STAVBA ROKA 2006 a
nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča 2006


Rekonštrukcia Zámku Vigľaš

Vigľaš (r.2010- )
investor - Zámok Vigľaš s.r.o., Bratislava


Polyfunkčný dom Lazovná ulica

Banská Bystrica (r.2008-2009)
investor - JJ Global s r.o. Banská Bystrica


Reštaurácia Tajovského

Banská Bystrica (r.2008)
investor - Ing. Beňo


AWT Autosalón a autoservis BMW

Banská Bystrica (r.2007)
investor - TEMPUS AWT BAVARIA s r.o.


Polyfunkčný dom Rázusova

Banská Bystrica (r.2007)
investor - REKIN, spol. s r.o. Banská Bystrica


PROXIMA II. Ul. Janka Kráľa

Banská Bystrica (r.2006)
investor - Tristav spol. s r.o. Banská Bystrica


Európa Business center na Troskách

Banská Bystrica (r.2006)
investor - EBC, a.s. Banská Bystrica


Európa Schopping centrum na Troskách

Banská Bystrica (r.2005-2006)
investor - ESC, a.s. Banská Bystrica


Predajňa OPEL - Kova

Banská Bystrica - Badín (r.2004-2005)
investor - Kova spol. s r.o. Banská Bystrica


1 2  >  >>