Referencie 1994-1996

•Rodinný dom Devín

Bratislava - hrubá stavba, žel.bet. monolit (r. 1994)
investor - IMS Bratislava

•Kostol Božieho Srdca Sekier

Zvolen - hrubá stavba, žel.bet. monolit (r.1993-94)
investor - Dekanský úrad Zvolen

•Prevádzková budova SLSP Banská Bystrica - mandatár VDS

Banská Bystrica - výstavba na kľúč (r.1992-94 )
investor - SLSP ústredie Bratislava
GP: Architektonický ateliér Branislava Somoru

•Prevádzková budova Slovenskej poisťovne pob. Banská Bystrica

Banská Bystrica - hrubá stavba (r.1995-96)
investor - Slovenská poisťovňa- ústredie

•Biotika Slovenská Ľupča Výroba perorálnych tabliet penicilínovej rady

1.etapa (r.1995)
investor - Biotika a.s.

•Laboratórna budova - FERMAS Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča - hrubá stavba, žel.bet. monolit (r.1995)
investor - Degusa - Fermas

•Sklad látok pre farmáciu objekt 201 - farmácia časť C

2.etapa Biotika a.s. výstavba na kľúč (r.1995)
investor - Biotika a.s. Slovenská Ľupča

•Spolková republika Nemecko

Manheim - Haus G-H (r.1995)
Manheim - Tiefgarage (r.1995)
investor - LB Masív SUBA GmBH - Hockenheim SRN

•Čerpacia stanica pre zimný štadión

Zvolen - (r.1997)
investor - Doprastav, a.s. Zvolen

•Supermarket ESSEX

Banská Bystrica - hrubá stavba, žel.bet. monolit (r.1995)
investor - ESSEX a.s. Lučenec

•Združená skládka TKO H.Štubňa

Nádrž na skládkovú vodu (r. 1996)
investor - ZMOS Turiec

•Most na MKV km 0,255351 nad cestou I/ 50

Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica (r.1996)
investor - CIU Banská Bystrica

•Expedičný a karanténny sklad penicilínu - 310H

Biotika Slovenská Ľupča - výstavba na kľúč (r.1996)
investor - Biotika a.s. Slovenská Ľupča

•Rekonštrukcia starej tržnice

Banská Bystrica - hrubá stavba, žel.bet. monolit (r.1996)
investor - I.K.M. Reality - Staving

•Rekonštrukcia chaty

Selce Autoteam - výstavba na kľúč (r.1996)
investor - Auto-Team s r.o.

•Konečné spracovanie penicilínu

Slovenská Ľupča - P7 výstavba na kľúč (r.1996)
investor - Biotika a.s. Slovenská Ľupča

•Požiarna nádrž Dubové

Dubové - výstavba na kľúč ( r.1996)
investor - OÚ Dubové

•Opel KOVA - Prístavba 1.etapa

Banská Bystrica - Badín výstavba na kľúč (r.1996)
investor - KOVA s r.o.

•ČOV Priechod (r.1996)

investor - OÚ Priechod

•Priesakový filter ČOV

Horné Pršany (r.1996)
investor - Banská Bystrica MÚ