Referencie 2000-2005

•Rekonštrukcia interiérov - Recruitment TESCO Slovakia

Banská Bystrica - výstavba na kľúč (r.2000)
investor - TESCO STORES SR a.s.

•Rekonštrukcia areálu STREDOSTAVÍV a.s.

Banská Bystrica - výstavba na kľúč (r.2000)
investor - Stredostavivá a.s. Banská Bystrica

•Rekonštrukcia Penziónu ENCIÁN

Donovaly - 1.etapa výstavba na kľúč (r.2000)
investor - Železničná doprava a.s. Trnava

•Výrobné družstva SLIAČAN Zvolen (r.2000)

investor - Sliačan v.o.s. Zvolen

•Stavebné úpravy a prístavba dielní - Dremont

Badín - výstavba na kľúč (r.2000)
investor - Dremont s r.o. Badín

•Rodinný dom p. Lanáka s manželkou

Tajov (r.2000)
investor - p. Lanák s manželkou

•Hypermarket TESCO - Rekonštrukcia Kaviareň a Pizzeria

Banská Bystrica - stavebná pripravenosť (r.2001)
investor - TESCO STORES Praha

•Cukráreň a priestory firmy TRISTAV

Banská Bystrica - hrubá stavba (r.2001)
investor - TRISTAV s r.o.

•Encián Donovaly - rekonštrukcia penziónu

Donovaly - 2.etapa výstavba na kľúč (r.2001)
investor - Železničná preprava s r.o. Trnava

•Encián Donovaly - kanalizačný zberač (r.2002)

investor - Železničná preprava s r.o. Trnava

•SLIAČAN v.o.s. Zvolen

Monolitické konštrukcie - oplotenie a nosná konštr. pre Bagelu (r.2002)
investor - Sliačan v.o.s. Ing. Kúdela

•RD č.66 Ing. Jaroška - Trnava výstavba na kľúč (r.2002)

investor - Ing. Jaroška

•RD č.64 p. Rajnic - Trnava výstavba na kľúč (r.2002-2003)

investor - p. Rajnic

•Monolitycká konštrukcia MRSTAV

Banská Bystrica - hrubá stavba (r.2002)
investor - Ing. Roháč

•Rímskokatolícky filiálny kostol Narodenia Panny Márie

Vígľaš - hrubá stavba (r.2002-2004)
investor - Rímsko katolícka cirkev
- farnosť Zvolenská Slatina
- filiálka Vígľaš

•Rodinný dom Ľ. Jágerského s manželko

Banská Bystrica (r.2003-2004)
investor - p. Jágerský s manželkou

•Polyfunkčný objekt Hurbanová ulica - Banská Bystrica

Banská Bystrica (r.2003)
investor - Energia Projekt Desing s r.o.

•Prevádzková budova ORANGE

Banská Bystrica (r.2004)
investor - Orange a.s. Bratislava

•Predajňa OPEL - Daewo - Mazda

Banská Bystrica - Badín (r.2004-2005)
investor - Kova spol. s r.o. Banská Bystrica

•Rekonštrukcia Horskej Chalupy

Kordíky (r.2005)
investor - p. Eliaš

•Výstavba Športovej tribúny

Králiky (r.2005)
investor - ŠC Králiky

•Rekonštrukcia Rodinného domu

Králiky (r.2005)
investor - MuDr. Ursínyová