Referencie 2006-2008

•Európa Schopping center B. Bystrica na Troskách

Banská Bystrica (r.2005-2006)
investor - ESC, a.s. Banská Bystrica

•Európa Business center B. Bystrica na Troskách

Banská Bystrica (r.2006)
investor - EBC, a.s. Banská Bystrica

•PROXIMA II. Ulica Janka Kráľa

Banská Bystrica (r.2006)
investor - Tristav spol. s r.o. Banská Bystrica

•Polyfunkčný dom Rázusova

Banská Bystrica (r.2007)
investor - REKIN, spol. s r.o. Banská Bystrica

•AWT Autosalón a autoservis BMW

Banská Bystrica (r.2007)
investor - TEMPUS AWT BAVARIA s r.o.

•Reštaurácia Tajovského

Banská Bystrica (r.2008)
investor - Ing. Beňo

•Spracovateľské centrum druhotných surovín

Banská Bystrica (r.2008)
investor - KT SERVIS s r.o.

•Mýto pod Ďumbierom Vodojem Mlynná + Vodojem Frlajzová (r.2008)

investor - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica

•RD Radvaň

Banská Bystrica (r.2008)
investor - p. Babarík

•Chodník do Podlavíc Banská Bystrica

1. etapa Zárubný múr (r.2008)
investor - Mesto Banská Bystrica

•ORTOTECH Banská Bystrica

Nadstavba a prestavba objektu Banská Bystrica (r.2008)
investor - Ortotech s r.o. Banská Bystrica

•EUROVEA Bratislava

Bratislava (r.2008)
investor - BK Elektrik BB, s.r.o.