Referencie 2009-2010

•Rekonštrukcia Zámku Vigľaš

Vigľaš (r.2010- )
investor - Zámok Vigľaš s.r.o., Bratislava

•Polyfunkčný dom Lazovná ulica

Banská Bystrica (r.2008-2009)
investor - JJ Global s.r.o. Banská Bystrica

•OPEL Kova

Babín - Oprava strechy (r.2009)
investor - Kova s.r.o. Badín

•RD Radvaň

Banská Bystrica (r.2009)
investor - p. Chmelík

•Administratívna budova J. Kráľa

Banská Bystrica - rekonštrukcia (r.2009)
investor - MS Real, s.r.o. Banská Bystrica

•Most Podlavice Banská Bystrica

1. etapa (r.2009)
investor - Mesto Banská Bystrica