Referencie 2010-2015

•Rekonštrukcia rodinného domu

RD F. Bystrý Banská Bystrica (r.2015)
investor- nezverejnený

•Výstavba rodinných domov

Banská Bystrica (r.2013-2014)
investor- nezverejnený

•Rekonštrukcia rodinného domu

Banská Bystrica (r.2011-2012)
investor- nezverejnený